ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Γ.ΛΕΠΤΟΣ Πρόεδρος Όμιλος Εταιρειών Λεπτός